Giới thiệu

Tháng 10 24, 2018 155

Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Ở các nước phát triển, doanh nghiệp luôn đóng vai trò là một trong những điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo bên cạnh các điều kiện khác như giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất….

Xác định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tăng cường hoạt động đào tạo gắn kết với doanh nghiệp.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định: "Đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội; có cơ chế và chính sách thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo". Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (năm 2016), Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: "…. Đẩy mạnh dạy nghề và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp; …. Tăng cường quản lý nhà nước về nguồn nhân lực, gắn kết cung - cầu".

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 có một chương, 2 điều (Điều 51, 52) quy định về quyền và trách nhiệm của DoN trong hoạt động GDNN; Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp cũng có một chương, 2 điều (Điều 30, 31) quy định về quyền và trách nhiệm của DoN trong hoạt động GDNN.

Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng xác định nhiệm vụ, giải pháp là "Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong nước và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; … xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tham gia xây dựng danh mục ngành, nghề đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên"

Hiện nay, mặc dù Nhà nước đã có chính sách nhưng việc gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở GDNN vẫn lỏng lẻo, mang tính nhỏ lẻ, tự phát và rất khó khăn. Việc gắn kết chủ yếu là đưa học sinh, sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp, nhưng việc thực tập không đáp ứng yêu cầu, do chương trình đào tạo không phù hợp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, 87,5% ý kiến của các cơ sở GDNN cho rằng khó tiếp cận với doanh nghiệp để liên kết đào tạo; 92% ý kiến các doanh nghiệp cho rằng họ cũng không đặt mục tiêu tới việc tham gia đào tạo với các cơ sở GDNN; 90% doanh nghiệp còn không biết đến các chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp khi tham gia hoạt động GDNN; một số doanh nghiệp muốn tìm đến cơ sở GDNN nhưng không biết làm như thế nào, bắt đầu từ đâu;.v.v… Doanh nghiệp có “cầu”, các nhà trường có “cung”, rất muốn gắn kết với nhau, nhưng vẫn không thể thực hiện được.

Để khắc phục những khó khăn hiện nay trong công tác gắn kết GDNN với doanh nghiệp, cũng như xác định tầm quan trọng của hoạt động này, ngày 10/7/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 885/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững, với nhiệm vụ là đầu mối, tổ chức các hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Website kết nối doanh nghiệp là một công cụ phục vụ cho các hoạt động của Tổ công tác, phục vụ việc gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Tổ công tác gắn kết doanh nghiệp

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thứ ba, 25 Tháng 12 2018 17:23

Lịch

« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
006759
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
8
264
8
4691
5062
1697
6759